top of page

KVALITET OG MILJØ

Bærekraftige mål

Hos Carryline arbeider vi kontinuerlig etter høyt vedtatte kvalitets- og miljømål.

Eksempler på dette er at vi bruker gjenvinnbare og mer miljøvennlige materialer i produksjonen og komponentene våre.

 

Carryline har i mange år vært sertifisert i samsvar med ISO:14001/9001, og blir årlig revidert av Lloyds.

ISO 14001/9001

KVALITET

Carryline har i mange år vært sertifisert i samsvar med ISO:9001, og blir årlig revidert av Lloyds.
 

Vi produserer nesten alle komponentene selv i Sverige, og derfor har vi full kontroll på at alle delene holder beste kvalitet.

Ved hjelp av kontinuerlige interne kvalitetskontroller og gjennomtenkte produksjonsprosesser sørger vi for at Carrylines høyt vedtatte kvalitetsmål blir nådd.

Kvalitet, en del av Carryline

Med 60 års erfaring, kvalifisert personale, moderne teknikk og et omfattende og kompetent nettverk, er vår målsetting å finne effektive løsninger på våre kunders utfordringer ved hjelp av høyest mulig kvalitet.

 

Velorganisert og fleksibel service av høyeste kvalitet er det våre kunder kan forvente seg når de samarbeider med oss hos Carryline. Dette sørger vi for via strukturerte arbeidsrutiner og kontinuerlig utviklingsarbeid av selskapets kvalitetssystem.

 

Carryline skal være en organisasjon med hengivent engasjement og høyeste kompetanse, og dessuten samarbeid med underleverandører av samme høye klasse.

ISO 9001

Kvalitets- og veiledningssystemet ISA 9001 skal fungere som naturlig hjelp i det daglige arbeidet. Dette systemet brukes for å holde orden, opprettholde kvalitet og stimulere til utvikling av virksomheten med mål om å gjøre kunder og medarbeidere tilfredse.

Fellesskap og teamarbeid

Hos Carryline har det alltid vært viktig med fellesskap og teamarbeid. Med kundenes beste som fokus har vi ansvar for at alle arbeidsoppgavene blir gjennomført på best mulig måte. Dette gjelder både produksjonspersonale og selskaps- og arbeidsledelse.

Engasjerende miljøarbeid

Eksempler på vårt arbeid med bærekraftige miljømål er stadig å kontrollere produksjonsprosesser som fører oversikt over råvarer, energi og andre naturressurser. Finne råvarer og arbeidsmetoder som også er skånsomme mot miljøet, når det gjelder utslipp og restprodukter.

 

Kontinuerlig arbeide med å forbedre det eksterne og interne miljøet, og sørge for at eventuell negativ miljøpåvirkning holdes på et lavt nivå.

 

Oppfordre og engasjere våre medarbeidere, leverandører og kunder i miljøarbeid.

 

Finne nye metoder for økt gjenvinning av restprodukter, redusere utvinning av råvarer og begrense deponering.

 

Sette realistiske og bærekraftige mål for vårt miljøarbeid, slik at vi kontinuerlig og åpent kan vise at vi følger våre høyt vedtatte miljømål.

ISO 14001

Hensikten med ISO 14001 er å redusere arbeidsprosesser som påvirker miljøet (luft, vann og land) negativt. Carryline har i mange år vært sertifisert i samsvar med ISO:14001, og blir årlig revidert av Lloyds.

Fellesskap og teamarbeid

Hos Carryline har det alltid vært viktig med fellesskap og teamarbeid. Med kundenes beste som fokus har vi ansvar for at alle arbeidsoppgavene blir gjennomført på best mulig måte. Dette gjelder både produksjonspersonale og selskaps- og arbeidsledelse.

bottom of page