top of page

KVALITÉ & MILJÖ

Hållbara mål

På Carryline arbetar vi kontinuerligt efter högt uppsatta kvalitets- & miljömål.

Exempel på detta är att vi använder återvinningsbara och miljövänligare material i våra komponenter samt i produktionen.

 

Carryline är sedan många år tillbaka certifierade enligt ISO:14001/9001 och revideras årligen av Lloyd

ISO 14001/9001

KVALITET

Sedan flertalet år tillbaka är Carryline certifierade enligt ISO:9001 och revideras årligen av Lloyds

Vi tillverkar i nästan alla komponenter in-house i Sverige och har därför full kontroll på att alla artiklar håller högsta kvalité.

Genom kontinuerliga interna kvalitets kontroller och framtagna tillverknings processer säkerställer vi Carrylines högt uppsatta mål på kvalitet.

Kvalitet, en del av Carryline

Med 60 års erfarenhet, kvalificerad personal, modern teknik och ett omfattande och kompetent nätverk är vår målsättning att med högsta kvalitet hitta effektiva lösningar på våra kunders utmaningar.

 

Välorganiserad och flexibel service av högsta kvalitet är vad våra kunder ska kunna förvänta sig i ett samarbete med oss på Carryline. Detta säkerställs genom strukturerade arbetsrutiner och kontinuerligt utvecklingsarbete av företagets kvalitetssystem.

 

Carryline ska tillhandahålla en organisation med hängivet engagemang och högsta kompetens, därtill ett samarbete med underleverantörer av samma höga klass.

 

ISO 9001

Kvalitets- & ledningssystemet ISA 9001 ska fungera som  ett naturligt stöd i det dagliga arbetet. Detta för att skapa ordning och reda, säkerställa kvalitén och stimulera utvecklingen av verksamheten med målet att göra kunder och medarbetare nöjda. 

Gemenskap och teamwork

På Carryline har det alltid varit viktigt med gemenskap och teamwork. Med kundens bästa framför oss ansvarar företagets personal för att de enskilda arbetsuppgifterna genomförs på bästa möjliga sätt. Detta gäller såväl produktionspersonal som företags- och arbetsledning. 

Engagerande miljöarbete

Exempel på vårt arbete med hållbara miljömål är att ständigt se över tillverkningsprocesser som hushåller med råvaror, energi och övriga naturresurser. Hitta råvaror och arbetsmetoder som även är skonsamma mot miljön avseende utsläpp och restprodukter.

 

Kontinuerligt arbeta med att förbättra den externa och interna miljön, ombesörja för att eventuell negativ miljöpåverkan hålls på en låg nivå.

 

Uppmuntra och engagera våra medarbetare, leverantörer och kunder i miljöarbetet.

 

Hitta nya metoder för ökad återvinning av restprodukter minimera uttaget av råvaror och begränsa deponering.

 

Sätta realistiska och hållbara mål för vårt miljöarbete så att vi kontinuerligt och transparent kan kan visa att vi följer våra högt ställda miljömål.

 

ISO 14001

Syftet med ISO 14001 är att minimera arbetsprocesser som påverkar miljön (luft, vatten och land) negativt. Carryline är sedan många år tillbaka certifierade enligt ISO:14001 och revideras årligen av Lloyds

Gemenskap och teamwork

På Carryline har det alltid varit viktigt med gemenskap och teamwork. Med kundens bästa framför oss ansvarar företagets personal för att de enskilda arbetsuppgifterna genomförs på bästa möjliga sätt. Detta gäller såväl produktionspersonal som företags- och arbetsledning. 

bottom of page